Scientific software development

Het (laten) ontwikkelen van software vergt de inzet van specifieke expertise die veelal beperkt beschikbaar is. Deze noodzaak voor expertise is nog groter wanneer er software moet worden ontwikkeld waarbij de ontwikkelaar ook de context van biologie en academisch onderzoek moet begrijpen. Omnigen heeft ervaring met het (door-)ontwikkelen van software die een biologische en/of wetenschappelijke toepassing heeft en heeft hiertoe een eigen team die zowel de biologische en de informatica kennis beheersen.
Onder andere bekend van:
Onder andere bekend van