Verjonging door genen

Nieuws

Wetenschappers van het Salk Institute hebben onderzoek gedaan naar de verjonging van cellen. Voor het onderzoek hebben ze gebruik gemaakt van de eerder gevonden ‘Yamanaka factoren’. Dit is een groep van vier genen. Deze factoren zorgen ervoor dat de cel weer terug gaat naar een stamcel, dus verjongt. Stamcellen kunnen altijd blijven delen en kunnen zich ontwikkelen tot elke cel type.

Testen

Het toepassen van deze genetische aanpassingen is getest op muizen met een verouderingsziekte. Een van de opvallende resultaten is dat de levensduur 30% langer is geworden.

Deze test kan niet op mensen worden uitgevoerd, doordat het DNA aangepast moet worden. De wetenschappers zijn dan ook bezig met het uitvinden van een andere manier, namelijk via een aantal chemicaliën en kleine moleculen die hetzelfde effect creëren waardoor cellen gaan verjongen.

Ontwikkeling

Bij het verjongen van cellen is het niet de bedoeling dat de cellen helemaal terug gaan naar stamcellen. Dit proces wordt wel in gang gezet, maar ook weer snel gestopt zodat de cellen wel verjongt zijn maar nog steeds hun functie behouden.

Een aantal problemen die de wetenschappers voorzien als de cellen te ver worden verjongt is dat organen slechter gaan werken als ze te veel verjongt worden, omdat de huidige functie van de cellen verdwijnt als ze weer terug gaan naar stamcellen. Een ander probleem is dat de jonge cellen zich sneller gaan delen, net als bij baby's gebeurt. Bij baby's is het heel normaal en het bevorderd de groei van de baby. Op latere leeftijd is het niet gewenst dat cellen zich snel delen, omdat dit leidt tot de ziekte kanker. Het is daarom, zoals genoemd, belangrijk dat de cellen niet terug gaan naar stamcellen maar ‘slechts’ worden verjongt.

Toepassingen

Zodra er een ‘verjongingsmiddel’ is wat veilig is voor mensen om te gebruiken, zal hier veel vraag naar zijn op cosmetisch gebied in de vorm van cremetjes en pilletjes om met name de huid te verjongen. Voor sporters ligt hier ook een kans. Ook spieren zouden verjongt kunnen worden, waardoor het mogelijk is om op latere leeftijd goede prestaties te leveren door versterkte spierkracht. Ook ouderen kunnen geholpen worden met deze nieuwe ontdekking. Zij kunnen langer in gezondheid blijven leven en zullen waarschijnlijk minder last van ouderdomskwaaltjes krijgen. Helaas is dementie niet te verhelpen met deze techniek. Dementie zit in de hersenen, de hersencellen moeten juist geheugen behouden en kunnen dus niet worden verjongt. Daarnaast geeft dit onderzoek ook veel inzicht in het verouderingsproces. Met deze kennis kunnen bijvoorbeeld therapieën ontwikkeld worden om de gezondheid van mensen te verbeteren.

Deel dit verhaal, kies uw platform!

Samenwerken met Omnigen?

Dat kan! Neem contact met ons op.
Onder andere bekend van:
Onder andere bekend van