Samen aan nieuwe inovaties werken

Wetenschappelijk team

Wij bestaan uit een multi-gediscliplineerd team van o.a. Postdoc/WO professionals met achtergronden die variëren van genetics, biomedical sciences, bio-informatics, software ontwikkeling en statistiek, maar ook graphical design en business development. Dat betekent dat een vraagstuk niet alleen met de juiste wetenschappelijk expertise kan worden uitgevoerd, maar ook praktisch in uitvoer zal zijn en er oog is voor de business case en het beschikbaar budget.

Creatief

Niet elke toepassing is gelimiteerd tot de farmacie en (biologisch) onderzoek. Wij zijn gewend om samen met partners op nieuwe manieren en in een andere context na te denken over hoe wij (wetenschappelijk) onderzoek en biologie kunnen toepassen op creatieve wijze.

Genetica

Op een andere wijze genetica inzetten? Een translatie maken van wetenschappelijke literatuur naar een maatschappelijke toepassing? Op diverse manieren kunnen wij met u meedenken en is er ervaring in het onderzoek doen naar genetica en het praktisch toepasbaar maken van genetische kennis.


Bio-informatics

Met de intrede van grote biologische data en datasets is de inzet van bio-informatica ondenkbaar geworden. Binnen Omnigen hebben wij ervaring opgebouwd om in grote schaal Micoarray genotype, Whole Exome, Whole genome en RNA expressie data te analyseren en verwerken. En we kunnen, wanneer de omvang van de data of de analyse dit vereist, het toepassen in een schaalbare cloud-gebaseerde infrastructuur.

Biologie

Is er sprake van een vraagstuk dat kennis van genetica op postdoctoraal niveau vereist? Of is er een uitdaging die kennis op biomedisch vlak nodig heeft? Dan kunnen wij samen met u evalueren hoe wij het beste van vraagstelling, naar onderzoek, naar resultaten kunnen werken.

Study design

De opzet van een goede studie valt of staat bij een goed design. Wat is de vraag die er wordt gesteld? Welke implicaties heeft dat voor de populatie die nodig is en de statistische power die er nodig is? Hoe includeer je correct en welke parameters gebruik je op de juiste wijze? Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Samenwerken met Omnigen?

Dat kan! Neem contact met ons op.
Onder andere bekend van:
Onder andere bekend van