Bacteriën voorspellen succeskans in-vitrofertilisatie

Bacteriën voorspellen succeskans in-vitrofertilisatie

Project Description

Klinisch diagnostisch

De rol van de vaginale bacteriesamenstelling bij slagingskans van IVF in kaart gebracht 

Werken aan nieuwe technieken om betere en snellere diagnostiek mogelijk te maken: dat is waar medisch microbioloog Dries Budding zich mee bezighoudt. Onder deze nieuwe technieken valt de IS-pro technologie, die bacteriën uit vrijwel alle soorten samples in slechts enkele uren in kaart brengt. Een technologie die onder meer de wereld van verminderde vruchtbaarheid revolutionair verandert. 

De ontwikkeling van de IS-Pro technologie vormde voor Budding de basis om zijn eigen bedrijf inBiome op te richten in 2019. Deze technologie kan namelijk in rap tempo bacterieel DNA opsporen, en is in de afgelopen jaren veel toegepast. Zo ook voor een diagnostische test voor vrouwen die IVF willen ondergaan. Op basis van de samenstelling van de vaginale bacteriën kan de kans op succes van een IVF behandeling worden voorspeld. 


De echte wereld 

“Deze voorspellende test hebben we uitgelicenseerd aan het bedrijf ARTPred”, vertelt Budding. ARTPred is een bedrijf dat zich focust op reproductieve gezondheid. Hier valt ook het zogeheten ReceptIVFity project onder, die de test onder dezelfde naam op de markt wist te brengen. “Vanuit mijn rol als Chief Technology Officer binnen ARTPred heb ik de leiding over het ontwikkelen en verbeteren van voorspelalgoritmes op basis van de vaginale bacteriesamenstelling via de IS-Pro technologie.” 

Voordat de test op de markt kwam, gingen hier uiteraard verschillende klinische studies aan vooraf. “We maakten de overstap van het laboratorium naar de echte wereld. De test kwam terecht bij onze doelgroep: vrouwen die IVF willen ondergaan. Verscheidene IVF-centra zien in de praktijk een relatieve verhoging van de succeskansen van zo’n 28% door enkel de ReceptIVFity test onderdeel van de standaard IVF-zorg te maken. Een echte doorbraak.” 

Verder blijkt een ongunstig profiel zich in de tijd spontaan te kunnen herstellen. Na bevestiging dat het ongunstig profiel verbeterd is, worden die vrouwen ook met verhoogde kans zwanger. “Maar de praktijk is wel eens weerbarstig”, benadrukt Budding. “Het komt wel eens voor dat door allerlei variabelen de test minder precies functioneert in vergelijking met een gecontroleerde studie setting.” 


Grote data analyse 

De rol van de belangrijkste variabelen die veranderingen in de vaginale microbiota kunnen veroorzaken moesten worden vastgelegd. “Voor deze variabelen kun je bijvoorbeeld denken aan de etniciteit van de vrouw in kwestie, of een vrouw eerder zwanger is geweest of niet, en combinaties hiervan”, licht Budding toe. Maar er spelen ook technische variabelen mee: “Bijvoorbeeld vrouwen die zelf gaan dokteren met de kennis die ze krijgen uit de ReceptIVFity test, het tijdstip waarop de sample wordt afgenomen, of de invloed van transportvloeistoffen.” 

“We moesten de impact van deze variabelen vastleggen, en daarvoor was een grote data analyse vereist. Hier hadden wij zelf geen tijd voor en zochten specialistische expertise van buitenaf. Ik was op de hoogte van de bio-informatica kennis die Omnigen bezit, en daarom hebben we besloten de hulp van Omnigen in te schakelen”, vertelt Budding. “Samen hebben we vervolgens een plan opgesteld en kon Omnigen van start gaan.” 


Prettige samenwerking 

Vanuit de statistische analyses is de precisie van de diagnostische IVF-test bepaald in allerlei verschillende selectiegroepen. Er is gekeken in hoeverre de voorspelling van de test overeenkwam met de uitkomst van de IVF behandeling en waar nog verfijningsmogelijkheden liggen. “Er kwamen allerlei interessante inzichten uit deze analyses. Het blijkt dat de test verbeterd kan worden door rekening te houden met factoren als etniciteit en eerdere zwangerschappen. Verder lijkt het erop dat de uitslagen van de test anders kunnen zijn in klinieken waar vrouwen het sample zelf afnemen.” 

Budding zal via ARTPred en samen het Erasmus Medisch Centrum voortbouwen op deze resultaten, om de diagnostische IVF-test verder te verfijnen en nog efficiënter te maken. En wat betreft de toekomst zit er volgens Budding zeker weer een samenwerking met Omnigen in. “Het was een prettige samenwerking met goede communicatie. Dat is onmisbaar, vooral als het gaat om zulke technische vraagstukken.” 

Klik hier voor meer informatie over ARTPred. 

Deel dit verhaal, kies uw platform!
Onder andere bekend van:
Onder andere bekend van